Karta danych materiału PA38
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlMgSi0,5
AlMgSi
PA38
3.3206
6060
Aldrey
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
0,30
-
0,6
0,10
-
0,30
Max 0,10
Max
0,10
0,35
-
0,6
 
Max
0,05
Max
0,15
Max
0,10
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 6060 odznacza się średnią wytrzymałością na rozciąganie i średnią wytrzymałością zmęczeniową. Jest podatny do anodowania dekoracyjnego oraz do spawania.
Zastosowanie ma w produkcji prętów i profili aluminiowych, wysoka podatność do tłoczenia pozwala uzyskiwać profile o skomplikowanych kształtach. Znajduje zastosowanie w produkcji elementów architektonicznych: profile okienne, profile drzwi, elementy ścian, drabiny, ogrodzenia, balustrady, radiatory, wyposażenia samochodów, elementy przyczep.
Własności fizyczne
Gęstość:
2,7 g/cm3
 
temperatura krzepnięcia:
 
610 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
655 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
898 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,4 μm/mK
 
opór właściwy:
 
34 nWm
 
przewodność cieplna:
 
200 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
51 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
69500 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
26100 MPa
 
 
 

Aluminium

Karta danych materiału PA13
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlMg4,5Mn
AlMg4,5Mn0,7
PA13
3.3547
5083
Giantal / Alplan
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
0,35
-
0,45
 
0,35
-
0,45
0,08
-
0,12
0,40
-
1,00
 
4,00
-
4,90
 
0,05
-
0,25
0,23
-
0,27
0,13
-
0,17
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 5083 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, bardzo dobrą spawalnością oraz odpornością na korozję w wodzie morskiej, są natomiast podatne do anodowania utwardzającego i ochronnego. Blachy 5083 są szeroko stosowane w przemyśle stoczniowym do produkcji elementów spawanych, platform, masztów, w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcjach spawanych, budowie maszyn, konstrukcjach spawanych, do budowy form piankowych. Produkuje się również: aparaturę chemiczną, zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, przewodów rurowych, rurociągów, zgrzewane i spawane elementy konstrukcyjne.
Własności fizyczne
Gęstość:
2,66 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
 
580 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
640 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
899 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,8 μm/mK
 
opór właściwy:
 
60 nWm
 
przewodność cieplna:
 
117 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
28,5 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
71000 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
26800 MPa
 

 

Aluminium

 
Karta danych materiału PA11
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlMg3
AlMg3
PA11
3.3535
5754
-
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
Max
0,40
 
Max
0,40
Max
0,10
Max
0,50
2,60
-
3,60
Max
0,30
Max
0,20
Max
0,15
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 5754 cechuje się średnią wytrzymałością na rozciąganie i wysoką odpornością na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej.
Stop ten posiada wysoką wytrzymałość zmęczeniową, jest podatny do spawania oraz anodowania. Jest stosowany w przemyśle chemicznym, stoczniowym, jądrowym, spożywczym, wyrobach agd, budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Ponadto ma zastosowanie w elementach środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne, hydrauliczne oraz słupy i oznaczenia drogowe.
Własności fizyczne
Gęstość:
2,68 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
 
595 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
645 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
897 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,7 μm/mK
 
opór właściwy:
 
53 nWm
 
przewodność cieplna:
 
132 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
32,5 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
70500 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
26500 MPa
 
 

Aluminium

Karta danych materiału PA9
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlZnMgCu1,5
AlZn5,5MgCu
PA9
3.4365
7075
Fortal / Dural
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
Max
0,40
 
Max
0,50
1,20
-
2,00
Max
0,30
2,10
-
2,90
0,18
-
0,28
5,10
-
6,10
Max
0,20
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 7075 ( Fortal ) ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, porównywalną do stali konstrukcyjnych oraz bardzo wysoką wytrzymałość zmęczeniową. Najlepsza obrabialność skrawaniem i najwyższa twardość do 190 HB. Posiada średnią odporność na korozję, bardzo dobrze nadaje się do szlifowania, polerowania oraz obróbki elektroerozyjnej. Stosowany jest na formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników a także w przemyśle lotniczym, na mocno obciążone elementy konstrukcyjne, do produkcji sprzętu sportowego.
 
 
Własności fizyczne
Twardość:
190 HB
Gęstość:
2,81 g/cm3
 
temperatura krzepnięcia:
 
475 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
635 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
862 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,5 μm/mK
 
opór właściwy:
 
52 nWm
 
przewodność cieplna:
 
134 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
33 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
72000 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
27100 MPa
 

 

Aluminium

 

Karta danych materiału PA6
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlCuMg1
AlCu4MgSi
2017
3.1325
2017
-
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
0,20
-
0,80
 
0,60
-
0,80
3,50
-
4,50
0,40
-
1,00
0,40
-
1,00
0,08
-
0,12
0,23
-
0,27
0,17
-
0,23
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 2017 charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką wytrzymałością na rozciąganie i zmęczenie.                                                                                                           Nadaje się do spawania, jest średnio odporny na korozję. Zastosowanie ma w produkcji elementów konstrukcyjnych samolotów, sprzętu wojskowego, części do budowy maszyn oraz podzespołów dla motoryzacji.
 
 
 
 
 
Własności fizyczne
Twardość:
110 HB
 
Gęstość:
2,79 g/cm3
 
temperatura krzepnięcia:
 
510 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
645 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
873 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
22,9 μm/mK
 
opór właściwy:
 
51 nWm
 
przewodność cieplna:
 
134 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
34 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
72500 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
27200 MPa
 
 

 

Aluminium

Więcej artykułów…

  1. PA4, 6082

Strona 1 z 2