POM Poliacetal charakteryzuje się małą absorpcją wody i bardzo dużą stabilnością wymiarową. Rozróżniamy dwa typy POM-C (kopolimer) i POM-H (homopolimer)

Wyroby: wałki, rury, płyty

Właściwości: odporność mechaniczna, znakomita skrawalność,bardzo dobra stabilność wymiarowa,wysoka udarność, niewielka wodochłonność,wysoka wytrzymałość mechaniczna,twardość i sztywność;

Zastosowanie: elementy maszyn i urządzeń, dźwignie, łożyska ślizgowe, pierścienie ślizgowe,rolki, koła zębate

Kategoria: Tworzywa