Karta danych materiału PA9
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlZnMgCu1,5
AlZn5,5MgCu
PA9
3.4365
7075
Fortal / Dural
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
Max
0,40
 
Max
0,50
1,20
-
2,00
Max
0,30
2,10
-
2,90
0,18
-
0,28
5,10
-
6,10
Max
0,20
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 7075 ( Fortal ) ma wysoką wytrzymałość mechaniczną, porównywalną do stali konstrukcyjnych oraz bardzo wysoką wytrzymałość zmęczeniową. Najlepsza obrabialność skrawaniem i najwyższa twardość do 190 HB. Posiada średnią odporność na korozję, bardzo dobrze nadaje się do szlifowania, polerowania oraz obróbki elektroerozyjnej. Stosowany jest na formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników a także w przemyśle lotniczym, na mocno obciążone elementy konstrukcyjne, do produkcji sprzętu sportowego.
 
 
Własności fizyczne
Twardość:
190 HB
Gęstość:
2,81 g/cm3
 
temperatura krzepnięcia:
 
475 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
635 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
862 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,5 μm/mK
 
opór właściwy:
 
52 nWm
 
przewodność cieplna:
 
134 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
33 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
72000 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
27100 MPa
 

 

Kategoria: Aluminium

Pomoc Techniczna

wizytówka