Karta danych materiału PA13
 
DIN
ISO
PN
W.nr
EN
        Inne
AlMg4,5Mn
AlMg4,5Mn0,7
PA13
3.3547
5083
Giantal / Alplan
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
 
Ti
 
 
0,35
-
0,45
 
0,35
-
0,45
0,08
-
0,12
0,40
-
1,00
 
4,00
-
4,90
 
0,05
-
0,25
0,23
-
0,27
0,13
-
0,17
Właściwości materiału
 
Zastosowanie
 
Stop aluminium 5083 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, bardzo dobrą spawalnością oraz odpornością na korozję w wodzie morskiej, są natomiast podatne do anodowania utwardzającego i ochronnego. Blachy 5083 są szeroko stosowane w przemyśle stoczniowym do produkcji elementów spawanych, platform, masztów, w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcjach spawanych, budowie maszyn, konstrukcjach spawanych, do budowy form piankowych. Produkuje się również: aparaturę chemiczną, zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, przewodów rurowych, rurociągów, zgrzewane i spawane elementy konstrukcyjne.
Własności fizyczne
Gęstość:
2,66 g/cm3
temperatura krzepnięcia:
 
580 ° C
 
temperatura płynięcia:
 
640 ° C
 
liczba Poissona:
 
0,33
 
ciepło właściwe:
 
899 J/kgK
 
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
 
23,8 μm/mK
 
opór właściwy:
 
60 nWm
 
przewodność cieplna:
 
117 W/mK
 
przewodność elektryczna:
 
28,5 %IACS
 
moduł sprężystości E:
 
71000 MPa
 
moduł sprężystości poprzecznej G:
 
26800 MPa
 

 

Kategoria: Aluminium

Pomoc Techniczna

wizytówka